ÇANTA

Standlardaki indirme merkezlerinde bulunan dosyaları buraya ekleyebilir, daha sonra indir seçeneği ile bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.

Favorilerim

7. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi / 7. Dünya Yatırımcı Haftası

Üniversitenizi Yazınız :


* Doldurulması zorunlu alanlardır. Şifreniz en az 6 karakter uzunluğunda, en az bir rakam, bir küçük harf ve bir büyük harf içermelidir.


KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

Sayın Katılımcı,

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği İktisadi İşletmesi (TSPB-İİ) tarafından düzenlenen "Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi"ne katılım amacıyla şahsen başvuru, her türlü elektronik kayıt veya elektronik posta ile iletmiş olduğunuz ad, soyad, T.C. Kimlik No, kurum adı, unvan ve iletişim bilgileriniz TSPB ve TSPB-İİ tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5 inci maddesinde yer alan "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" ve "bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" hukuki sebeplerine dayanarak,

 • Kongreye katılımınızın/binaya giriş yaptığınızın teyidi,
 • Güvenliğin sağlanması,
 • Katılımcı sayısının ve diğer istatiksel bilgilerin belirlenmesi,
 • Kongre ile ilgili bilgilerin sunulması,
 • TSPB'ye ait her türlü uygulama/application'ların yönetilebilmesi,
 • TSPB'ye, sponsorlarına/destekçilerine, etkinliklerine ilişkin içerikler, olanaklar ve yeniliklerinden haberdar edilmesi,
 • TSPB'ye ait veya desteklediği ya da duyurmak istediği etkinlikler için Kullanıcı'ya bildirimde bulunulabilmesi, elektronik ileti gönderilmesi,
 • TSPB'nin yayınladığı dergi ve yayınların tarafınıza gönderiminin veya tanıtımının yapılması hususunda talebinizin alınması,
 • TSPB'den talep edeceğiniz hizmetlerin yürütülmesi,

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

Kanunun "ilgili kişinin haklarını düzenleyen" 11 inci maddesi kapsamındaki taleplerinizi, "Veri Sorumlusuna Başvuru Usul ve Esasları Hakkında Tebliğ" gereği Birliğimizin Büyükdere Caddesi No:173 1. Levent Plaza A-Blok Kat:4, 34394 Levent, Şişli, İstanbul adresine yazılı olarak iletebilirsiniz.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ.

KİŞİSEL VERİLERİN İŞLENMESİNE İLİŞKİN GENEL AYDINLATMA METNİ

Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği (TSPB) ve Türkiye Sermaye Piyasaları Birliği İktisadi İşletmesi (TSPB-İİ) tarafından düzenlenen "Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi"ne katılım amacıyla şahsen başvuru, her türlü elektronik kayıt veya elektronik posta ile iletmiş olduğunuz ad, soyad, T.C. Kimlik No, kurum adı, unvan ve iletişim bilgileriniz Serenas Uluslararası Turizm Kongre Organizasyon A.Ş. ("Serenas") tarafından, 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 5 inci maddesinde yer alan "veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması" ve "bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması" hukuki sebeplerine dayanarak,

 • Kongreye katılımınızın/binaya giriş yaptığınızın teyidi,
 • Katılımcı sayısının ve diğer istatiksel bilgilerin belirlenmesi,
 • Kongre ile ilgili bilgilerin sunulması,
 • Operasyon ve etkinlik yönetimi,
 • Mal ve hizmet operasyon süreçlerinin yürütülmesi,
 • Faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesi ve yetkili kişi kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi

amaçlarıyla sınırlı olarak işlenmektedir.

Toplanan kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaçların gerçekleştirilmesi doğrultusunda; iş ortaklarımıza, tedarikçilerimize, hukuken yetkili kamu kurumları ve özel kişi ve kuruluşlara aktarılabilecektir.

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesinde sayılan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, SERENAS Uluslararası Turizm Kongre Organizasyon A.Ş. iletişim kanalları üzerinden usulüne uygun başvuru yaparak iletebilirsiniz. Buna göre, taleplerinizi iletmek için sistemde kayıtlı e-posta adresiniz üzerinden [email protected] adresine e-posta gönderebilir, Hilal Mah. Cezayir Cad. No:13 06550 Yıldız, Çankaya/ANKARA adresine iadeli taahhütlü mektup veya noter kanalıyla ulaştırabilirsiniz.

KATILIMCI İLETİŞİM SÜRECİ TİCARİ İLETİ İZNİ

KAYIT
7. Türkiye Sermaye Piyasaları Kongresi ve 7. Dünya Yatırımcı Haftası’na kayıt olduğunuz için teşekkür ederiz. Online etkinlik platformumuz kongreden bir gün önce erişime açılacaktır.
Kongre hakkında detaylı bilgi için web sitesine buradan ulaşabilirsiniz.
Giriş bilgileriniz hatalı. Lütfen tekrar deneyiniz.