ÇANTA

Standlardaki indirme merkezlerinde bulunan dosyaları buraya ekleyebilir, daha sonra indir seçeneği ile bilgisayarınıza kayıt edebilirsiniz.

Favorilerim

Bilimsel Program


02.10.2023
03.10.2023
04.10.2023
05.10.2023
06.10.2023
02.10.2023
13:15 - 13:30
ÇEVRİM İÇİ

Kuantum Teknolojilerinin Sermaye Piyasalarında Kullanımı

*Panel Açılış Konuşmacısı : Prof.Dr. Özgür Esat Müstecaplıoğlu
02.10.2023
13:30 - 14:30
ÇEVRİM İÇİ

PANEL 1: Dijitalleşme Finans Piyasalarında Ne Gibi Risk ve Fırsatlar Getiriyor?

*Moderatör : Funda Güleç Yalçın
● Dünyada finansal inovasyon trendleri neler?
● Regüle Finans sektöründe blokzincir kullanım örnekleri (BiGA Projesi)
● Yapay zekâ finans sektöründe hangi alanlarda kullanılıyor?
● Generative AI’ın sermaye piyasalarında öne çıkabileceği alanlar neler?
● Blokzincir ve Akıllı Sözleşmelerin finans dünyasındaki kullanım ve uygulama alanları Yeni teknolojilerin getirdiği etik riskler nelerdir? Bu alandaki yasal düzenlemeler, uluslararası ve ulusal çalışmalar nelerdir?
● Yeni teknolojilerin getirdiği etik riskler nasıl ele alınmalı? Bu alanda uluslararası çalışmalar neler?
● Yapay zekâ ve GPT yasal düzenlemelere nasıl entegre olacak?
● Dijitalleşen finans sektöründe aranan yeni dijital yetkinlikler neler olacak? Gelişen dijital teknolojilerin finans piyasalarına etkisi düşünülerek oluşacak yeni meslekler ve faaliyet alanları neler olacak?
● Bigtechlerin finans sektörüne ilgisi ve sektörü bekleyen değişimler
Cem Tutar (13:30 - 14:30)
Cengiz Gürbüz (13:30 - 14:30)
Hakan Mercan (13:30 - 14:30)
Kerim Arıcan (13:30 - 14:30)
02.10.2023
15:00 - 16:00
ÇEVRİM İÇİ

PANEL 2: Dijital Çağda Dönüşen Sermaye Piyasası Kurumları ve Fintekler

*Moderatör : Perihan Tantuğ
● Uzaktan müşteri edinimi uygulamalarında ne durumdayız? Yasal ve teknolojik altyapıda geliştirmeye açık alanlar nelerdir?
● Uzaktan kimlik tespitinde yapay zeka temelli uygulamalar nelerdir?
● Sermaye Piyasası Kurumları fintek ekosisteminin gelişiminde finansal inovasyonu müşterilerine nasıl sunuyor? Müşteriler finansal teknoloji dinamiğine nasıl uyum sağlıyor?
● Türkiye’de Finteklerin geleceğine ve uluslararası rekabet edilebilirlik kapasitemize dair öngörüler nelerdir?
● Yeni nesil aracı kurumların verdikleri hizmet ve işlem çeşitleri ve avantajları nelerdir?
● Robo danışmanlığın, algoritmaların ve büyük verinin dijital varlık yönetiminde kullanımının yaygınlaşması
● Merkez Bankası dijital Türk Lirası
● Finansal kurumlar ve fintekler arasındaki iş birlikleri
● Açık bankacılık uygulamaları ve sunduğu avantajlar
Esra Ulaşan (15:00 - 16:00)
Hayati Batur (15:00 - 16:00)
İlker Sözdinler (15:00 - 16:00)
Ülkü Güveli (15:00 - 16:00)
03.10.2023
09:30 - 10:30
ÇEVRİM İÇİ

PANEL 3: Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına Girerken Geçmişten Geleceğe Sermaye Piyasaları

*Moderatör : İbrahim H. Öztop
● Tahtadan elektronik Emre, Yüksek frekanslı işlemlerden kuantum devrimine: sermaye piyasalarının gelişimi, dönüşümü, gelecek vizyonu
● Sermaye Piyasası Kurumlarının dönüşüm süreci ile yatırımcıların piyasalara artan ilgisi
● İstanbul Menkul Kıymetler Borsasından Borsa İstanbul markasına dönüşümün ve geleceğin hikayesi
● Kağıttan kaydileştirmeye dijitalleşme yolculuğunda yolculuğumuz nereye gidiyor?
● Merkezi karşı taraf’ın takas ve saklamaya ilişkin gelişen hizmetler yelpazesi
Ali İhsan Güngör (09:30 - 10:30)
Murat Bulut (09:30 - 10:30)
Murat Görgün (09:30 - 10:30)
Özkan İlkay Kızıltoprak (09:30 - 10:30)
03.10.2023
11:00 - 12:00
ÇEVRİM İÇİ

PANEL 4: Türk Finansal Piyasaların Bölgesel Liderlik Yolculuğu

*Moderatör : Özlem Doğaner
● Bölgesel Liderlik İçin Türkiye’nin Stratejik Özellikleri Neler Olmalıdır?
● Bölgesel liderlikte dijitalleşme ve fintek ekosistemi ne tür fırsatlar sunuyor?
● Sigortacılık ve Reasürans Sektöründe Bölgesel Liderlik İçin Ne Avantajlarımız Var? Türkiye Ekosistemi Ne Fırsatlar Sunuyor?
● Katılım Finans Alanında Bölgesel Lider Olma Yolculuğunda Hangi Aşamadayız? Katılım Finansta Geliştirmemiz Gereken Alanlar Hangileri?
● Yatırım Kuruluşlarımız İnsan Kaynağı Açısından Bölgesel Liderliğe Hazır Mı?
● Yabancı Yatırım Kuruluşları Nezdinde İstanbul’u Nasıl Cazip bir Nokta Haline Getiririz?
A. Serdar İbrahimcioğlu (11:00 - 12:00)
M. Emin Özer (11:00 - 12:00)
Oğuz Yılmaz (11:00 - 12:00)
Uğur Gülen (11:00 - 12:00)
03.10.2023
13:30 - 14:30
ÇEVRİM İÇİ

PANEL 5: Şirketlerin Finansmana Erişiminde Sermaye Piyasası Alternatifleri

*Moderatör : Abdurrahman Yıldırım
● Son yılların gözdesi halka arzlar: şirketlere ve yatırımcılara neler sunuyor?
● Şirketlerin borçlanma araçları ihracına ilgisi ne durumda?
● Katılım sermaye piyasası ürünleriyle yabancı yatırımcı tabanı genişletilebilir mi?
● Alternatif finansman yöntemleri: Girişim Sermayesi Yatırımları
Dilan Pamir (13:30 - 14:30)
Hasan Rıfat Topkar (13:30 - 14:30)
Kürşad Sait Babuççu (13:30 - 14:30)
Tonguç Erbaş (13:30 - 14:30)
03.10.2023
14:45 - 15:00
ÇEVRİM İÇİ

Türkiye'de Yönetim Kurullarında Kadınların Temsiliyetinin İyileştirilmesinin Desteklenmesi Projesi

*Panel Açılış Konuşmacısı : Şule Topçu Kılıç
Şule Topçu Kılıç (14:45 - 15:00)
03.10.2023
15:00 - 16:00
ÇEVRİM İÇİ

PANEL 6: Sermaye Piyasalarımızda Toplumsal Cinsiyet Eşitliği: Kurumsal Düzeyde İzlenmesi Gereken Stratejiler ve Politikalar

*Moderatör : Sinem Edige
● Dünya’da ve Türkiye’de sermaye piyasası kurumlarında kadınların istihdamda üst yönetsel pozisyonlarda ve yönetim kurullarında temsiline ilişkin durum analizi
● Cinsiyet eşitliğine ilişkin tematik endeks uygulamaları
● Cinsiyet eşitliği ve fırsat eşitliği odaklı yatırımlar
● Dünya’da kadınların yönetim kurulunda temsiline ilişkin zorunlu ve gönüllü kota uygulamaları
● Cinsiyet eşitliliğine ilişkin şirket politikalarında iyi örnek uygulamaları
● G20/OECD kurumsal yönetim ilkelerinin 2023 revizyonu
Ayşegül Adaca Oğan (15:00 - 16:00)
Dilek Türker Uludağ (15:00 - 16:00)
Nilgün Şimşek Ata (15:00 - 16:00)
Seba Gacemer (15:00 - 16:00)
03.10.2023
16:30 - 17:30
ÇEVRİM İÇİ

PANEL 7: Girişimcilik Ekosistemi ve Girişimciliğin Finansmanı

*Moderatör : Serdar Turan
● Sermaye piyasaları yoluyla girişimcinin finansmanı
● Girişimlerin finansmanında kitle fonlama platformlarının kullanılması
● Girişim şirketlerinin finansmanında yeni fırsat: girişim sermayesi pazarı
● Geleceğin girişim modeli: Yeni nesil etki girişimciliği nedir?
● Yüksek büyüme potansiyeli olan şirketlere sermaye ve yapılandırılmış finansman nasıl sağlanır?
● Girişim sermayesi yatırım fonları aracılığıyla girişimcilik ekosisteminin gelişmesine ve Türkiye ekonomisine nasıl katkı sağlanır?
Barış Çivici (16:30 - 17:30)
B. Bülent Aydoğar (16:30 - 17:30)
Emine Elif Zengin (16:30 - 17:30)
Selami Düz (16:30 - 17:30)
04.10.2023
09:30 - 09:45
ÇEVRİM İÇİ

Kentlerin Dokusunu Onarıyoruz Sohbeti (Simultane Çeviri)

*Moderatör : Tuğçe Söğüt
*Panel Açılış Konuşmacısı : Jonathan F.B. Rose
Jonathan F.B. Rose (09:30 - 09:45)
04.10.2023
09:45 - 10:30
ÇEVRİM İÇİ

PANEL 8: Deprem Ertesi Yeniden Yapılanmada Kentsel Dayanıklılık: Etki İçin Geliştirme ve Sermaye Piyasaları Aracılığıyla Finansman (Simultane Çeviri)

● Kentsel dayanıklılık, inanç odaklı yatırımlar ve etki yatırımı arasındaki bağlantı nedir?
● Kentsel dönüşümün finansmanında sermaye piyasalarının rolü nedir?
● Yeniden yapılanmada gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım fonları nasıl bir rol oynayabilir?
● Konut Finansmanında Sermaye Piyasası Rolü ve Araçları
● Sosyal Etki Tahvili
● Gayrimenkulde Yükselen Trendler

*Moderatör : Tuğçe Söğüt
● Kentsel dayanıklılık, inanç odaklı yatırımlar ve etki yatırımı arasındaki bağlantı nedir?
● Kentsel dönüşümün finansmanında sermaye piyasalarının rolü nedir?
● Yeniden yapılanmada gayrimenkul yatırım ortaklıkları ve gayrimenkul yatırım fonları nasıl bir rol oynayabilir?
● Konut finansmanında Sermaye Piyasası rolü ve araçları
● Sosyal etki tahvili
● Gayrimenkulde yükselen trendler
Prof.Dr. Ali Hepşen (09:45 - 10:30)
Can Atacık (09:45 - 10:30)
Cem Ocak (09:45 - 10:30)
Seçil Yıldız (09:45 - 10:30)
04.10.2023
11:00 - 12:00
ÇEVRİM İÇİ

PANEL 9: Düşük Karbon Ekonomisine Geçişte Türkiye’nin Yol Haritası ve Sermaye Piyasaları Yoluyla İklim Finansmanı

● AB’nin Sınırda Karbon Düzenlemelerinden Öncelikli Olarak Hangi Sektörlerimiz Nasıl Etkilenecek?
● Ülkemiz karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaşmak için yol haritasını nasıl belirledi? Ulusal yeşil taksonomi çalışmalarının çerçevesi nasıl oluşturuluyor?
● İklim Kriziyle Mücadelede İklim Değişikliği Kanunu neler getiriyor, sermaye piyasası için nasıl bir rol öngörülüyor?
● Emisyon ticaret sistemi, denkleştirme ve ulusal karbon kredilendirme sistemi nasıl tasarlanıyor? Karbon fiyatlandırma konusundaki güncel gelişmeler ve planlanan faaliyetler neler?
● Borsa İstanbul’da karbon piyasası nasıl işleyecek? Yatırım kuruluşlarının rolü ne olacak?
● Karbon emisyonlarının azaltımı ve şirketlerin yeşil dönüşümü için yeşil finansman sermaye piyasasından nasıl sağlanacak? Yurt dışından fonlar nasıl temin edilebilir?

*Moderatör : Prof.Dr. Emre Alkin
● AB’nin sınırda karbon düzenlemelerinden öncelikli olarak hangi sektörlerimiz nasıl etkilenecek?
● Ülkemiz karbonsuzlaştırma hedeflerine ulaşmak için yol haritasını nasıl belirledi? Ulusal yeşil taksonomi çalışmalarının çerçevesi nasıl oluşturuluyor?
● İklim Kriziyle Mücadelede İklim Değişikliği Kanunu neler getiriyor, sermaye piyasası için nasıl bir rol öngörülüyor?
● Emisyon ticaret sistemi, denkleştirme ve ulusal karbon kredilendirme sistemi nasıl tasarlanıyor? Karbon fiyatlandırma konusundaki güncel gelişmeler ve planlanan faaliyetler neler?
● Borsa İstanbul’da karbon piyasası nasıl işleyecek? Yatırım kuruluşlarının rolü ne olacak?
● Karbon emisyonlarının azaltımı ve şirketlerin yeşil dönüşümü için yeşil finansman sermaye piyasasından nasıl sağlanacak? Yurt dışından fonlar nasıl temin edilebilir?
Abdullah Akgün (11:00 - 12:00)
Etkin Özen (11:00 - 12:00)
Seçil Sayın Kutluca (11:00 - 12:00)
Seçil Yıldız (11:00 - 12:00)
Eyüp Kaan Moralı (11:00 - 12:00)
04.10.2023
12:30 - 13:00
ÇEVRİM İÇİ

Yapay Zekalar ile Sohbetler: Yapay Zekaların Gözünden Sermaye Piyasaları

*Moderatör : İskender Ada
Chat GPT, Open Al , Yapay Zeka (12:30 - 13:00)
İbrahim Selçuk (12:30 - 13:00)
04.10.2023
13:30 - 14:30
ÇEVRİM İÇİ

PANEL 10: Türkiye Sermaye Piyasasının Rekabet Gücünün Artırılmasında Sürdürülebilirliğin Yeri

● Sorumlu Yönetim İlkelerinin Uygulanması (SPK)
● ISSB Global Sürdürülebilirlik Standartlarının (IFRS S1 ve S2) Ülkemize Yansıması Nasıl Olacak?
● Sürdürülebilir Borçlanma Aracı İhraçlarında Tecrübeler ve Öneriler
● Değerleme ve yatırım kararlarında kurumsal yatırımcıların fon yönetim süreçlerinde ESG entegrasyonu
● Şirketlerin sürdürülebilirlik projelerinin finansmanında sürdürülebilir ve tematik borçlanma araçları çeşitliliğinin geliştirilmesi ve ihraç süreçlerinin iyileştirilmesi
● Kurumsal yatırımcılar üzerinden sermaye piyasasında sürdürülebilir finans ürünlerine olan talebin güçlendirilmesi
● Sürdürülebilir borçlanma araçları ihracında ikinci taraf görüşünün oluşturulma aşamasında şirketlerin veri sorununun değerlendirilmesi
● Sürdürülebilirlikte nitelikli ve yetkin insan kaynağının sağlanması
● AB yeşil mutabakatı ve Ülkemizde Etkileri

*Moderatör : Didem Eryar Ünlü
● Sorumlu yönetim ilkelerinin uygulanması
● Sürdürülebilir borçlanma aracı ihraçlarında tecrübeler ve öneriler
● ISSB global sürdürülebilirlik standartlarının (IFRS S1 ve S2) ülkemize yansıması nasıl olacak?
● Değerleme ve yatırım kararlarında kurumsal yatırımcıların fon yönetim süreçlerinde ESG entegrasyonu
● Şirketlerin sürdürülebilirlik projelerinin finansmanında sürdürülebilir ve tematik borçlanma araçları çeşitliliğinin geliştirilmesi ve ihraç süreçlerinin iyileştirilmesi
● Sürdürülebilir borçlanma araçları ihracında ikinci taraf görüşünün oluşturulma aşamasında şirketlerin veri sorununun değerlendirilmesi
● Kurumsal yatırımcılar üzerinden sermaye piyasasında sürdürülebilir finans ürünlerine olan talebin güçlendirilmesi
● Sürdürülebilirlikte nitelikli ve yetkin insan kaynağının sağlanması
● AB yeşil mutabakatı ve ülkemizde etkileri
● G20/OECD Kurumsal Yönetim İlkelerinin 2023 Revizyonu
Doç. Dr. M. Aslı Küçükgüngör (13:30 - 14:30)
Prof.Dr. Güler Aras (13:30 - 14:30)
Gülşah Günay (13:30 - 14:30)
Hüseyin Akar, CESGA (13:30 - 14:30)
04.10.2023
15:00 - 16:00
ÇEVRİM İÇİ

PANEL 11: Yatırımcılar İçin Sermaye Piyasası Okuryazarlığının Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması

*Moderatör : Zekeriya Öztürk
● Bireysel yatırımcılarımızın halka arza olan ilgisini sermaye piyasalarında uzun vadeli yatırım yapma bakış açısı kazandırma yoluyla nasıl kalıcı hale getiririz?
● Yatırımcılarda sermaye piyasalarına yönelik risk kültürü nasıl yaratılır?
● Sermaye Piyasası pay piyasasından ibaret değildir: Yatırımcıların yatırım yapabilecekleri sermaye piyasası araçları nelerdir?
● Tüyo Değil Bilgi: Bireysel yatırımcıların yatırım yaparken profesyonellerden destek almaları
● Sosyal medya üzerinden piyasa dolandırıcılığına karşı alınan tedbirler nelerdir?
● Finansal okuryazarlığın, yetkinliğin ve farkındalığın artırılması için web tabanlı portal oluşturması projesi ve bu projede sermaye piyasası okuryazarlığının yeri
● Kadınların ve gençlerin sermaye piyasası okuryazarlığına artan ilgisi
Ali Rıza İncekara, CFA (15:00 - 16:00)
Barlas Akıncı (15:00 - 16:00)
Murat Birinci (15:00 - 16:00)
Tarkan Akgül (15:00 - 16:00)
05.10.2023
09:30 - 10:30
ÇEVRİM İÇİ

PANEL 12: Bin Ölçüp Bir Biçmeli: Makro Göstergeleri Yorumlayarak Yatırım Yapmayı Uzmanına Sor

• Moderatör ve panelistler tarafından belirlenecektir

*Moderatör : Prof.Dr. Erhan Aslanoğlu
Alper Nergiz (09:30 - 10:30)
Erol Gürcan (09:30 - 10:30)
Doç. Dr. Gökhan Işıl (09:30 - 10:30)
Yiğit Gözübüyük (09:30 - 10:30)
05.10.2023
11:00 - 12:00
ÇEVRİM İÇİ

PANEL 13: Al Gününde Al Ver Gününde Ver: Hisse Alım Satımında İdeal Zamanı Uzmanına Sor

• Moderatör ve panelistler tarafından belirlenecektir.

*Moderatör : Cumhur Örnek
Prof.Dr. Atakan Yalçın (11:00 - 12:00)
Cenker Kayalar (11:00 - 12:00)
M. Baki Atılal (11:00 - 12:00)
Tufan Cömert (11:00 - 12:00)
05.10.2023
12:30 - 13:00
ÇEVRİM İÇİ

Yatırımcı Sohbeti 1: Tüyoya Değil Bilgiye Kulak Verin

Mert Yılmaz (12:30 - 13:00)
Mine Uzun (12:30 - 13:00)
05.10.2023
13:30 - 14:30
ÇEVRİM İÇİ

PANEL 14: Tüm Yumurtaları Aynı Sepete Koyma: Portföy Oluşturmayı Uzmanına Sor

• Moderatör ve panelistler tarafından belirlenecektir.

*Moderatör : Açıl Sezen
Nuri Oğuz Ayhan, CFA (13:30 - 14:30)
Oğuz Kırman (13:30 - 14:30)
Pınar Uğuroğlu Delice (13:30 - 14:30)
Selçuk Seren (13:30 - 14:30)
05.10.2023
15:00 - 16:00
ÇEVRİM İÇİ

PANEL 15: Çarşıdan Aldım Bir Tane Eve Geldim Bin Tane: Temettü Yatırımını ve Sermaye Arttırımını Uzmanına Sor

• Moderatör ve panelistler tarafından belirlenecektir.

*Moderatör : Üzeyir Doğan
İlker Kızılkaya (15:00 - 16:00)
Levent Bilgin (15:00 - 16:00)
Tuncay Turşucu (15:00 - 16:00)
Zeynep Cantimur Kavaklı (15:00 - 16:00)
06.10.2023
09:30 - 10:30
ÇEVRİM İÇİ

PANEL 16: Yalancının Mumu Yatsıya Kadar Yanar: Piyasa ve Sosyal Medya Dolandırıcılığından Korunma Yollarını Uzmanına Sor

*Moderatör : Melis Kobal
Arif Tuncay Ersöz (09:30 - 10:30)
Ender Kurtulan, CFA (09:30 - 10:30)
Av. Erkan Tercan (09:30 - 10:30)
Av. Yalçın Özge Okat (09:30 - 10:30)
06.10.2023
11:00 - 12:00
ÇEVRİM İÇİ

PANEL 17: Alet İşler El Övünür: Yatırım Fonları ve BES ile Yatırımı Uzmanına Sor

*Moderatör : Jülide Yiğittürk Gürdamar
Büşra Değerli (11:00 - 12:00)
E. Onur Duygu (11:00 - 12:00)
Tevfik Eraslan (11:00 - 12:00)
Zeynep Candan Aktaş (11:00 - 12:00)
06.10.2023
12:30 - 13:00
ÇEVRİM İÇİ

Yatırımcı Sohbeti 2: Tüyoya Değil Bilgiye Kulak Verin

Orkun Gödek (12:30 - 13:00)
Bekir Gürdamar (12:30 - 13:00)
06.10.2023
13:30 - 14:30
ÇEVRİM İÇİ

PANEL 18: Sabreden Derviş Muradına Ermiş: Yatırımcı Psikolojisini Uzmanına Sor

*Panelist : Dr. Barış Esen
Attila Köksal, CFA (13:30 - 14:30)
Prof.Dr. Recep Bildik (13:30 - 14:30)
Dr. Tuğberk Çitilci (13:30 - 14:30)
Prof.Dr. Jale Sözer Oran (13:30 - 14:30)
06.10.2023
15:00 - 16:00
ÇEVRİM İÇİ

PANEL 19: Bin Bilsen Bile Bir Bilene Sor: Halka Arzda Doğru Yatırım Tercihini Uzmanına Sor

*Moderatör : Gözde Kuyumcu
Ethem Umut Beytorun (15:00 - 16:00)
Hüseyin Güler (15:00 - 16:00)
Merve Astım (15:00 - 16:00)
Mustafa Aras (15:00 - 16:00)